STRONA GŁÓWNA

   Strona główna

   Sekcje

   Kalendarium

   Tydzień ŻCK

   Kino "TON"

   Galeria

   Kontakt

   Linki

   Kontrast

   Protokoły

  Regulaminy
REGULAMIN
                                                                            UWAGA!!!


Wydłużony termin nadsyłania prac na konkurs "Ćpanie Mnie Nie Jara" do 26.05.2015r


Zapraszamy do udziału.

Regulamin

1. ORGANIZATOR
Żuromińskie Centrum Kultury
STAROSTWO POWIATOWE w Żuromini
e

2.CELE KONKURSU

• Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych solistów/zespołów tanecznych.
• Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z solistami/zespołami. Popularyzacja i   
    promocja zespołowych form tanecznych, ich walorów wychowawczych i artystycznych.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

• Soliści/Zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, świetlicach i innych placówkach.
• Każdy solista i zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisem obowiązującym w
   placówkach oświatowych
• Dokonanie wpłaty akredytacyjnej w wysokości 10 zł od solisty 20 zł od zespołu na konto 
   organizatora i przesłanie dowodu wpłaty razem z zgłoszeniem.
 65 8242 0008 2001 0002 3575 0001

4.TERMIN I MIEJSCE

19.06.2015 godz: 11:00
Hala sportowa przy LO
Żuromin ul. Wyzwolenia 61

5.KATEGORIE TANECZNE

 I.    Soliści prezentują 1 program kategorii tanecznej:

1. TANIEC NOWOCZESNY I INNE FORMY TANECZNE ( show dance, disco dance, disco freestyle, etiudy taneczne, jazz, modern breakdance, popping, locking, dance hall, hip hop i inne formy) – Czas prezentacji do 10 min.

 II.    Zespoły prezentują 1 program kategorii tanecznej.

1. TANIEC NOWOCZESNY I INNE FORMY TANECZNE ( show dance, disco dance, disco freestyle, etiudy taneczne, jazz, modern breakdance, popping, locking, dance hall, hip hop i inne formy) – Czas prezentacji do 10 min.

6.KATEGORIE WIEKOWE

6-10 lat (klasy I – III
11-13 lat (klasy IV – VI)
14-16 lat (gimnazjum)
17-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne)

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. Każdy zawodnik może być członkiem tylko jednego zespołu w danej kategorii tanecznej. Soliści mogą występować również w zespole.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podkłady muzyczne dla zespołów proszę dostarczyć na płycie Audio CD z opisem: nazwa 
    zespołu, tytuł układu.
2. Koszty związane z dojazdem pokrywa instytucja delegująca.
3. Przesyłając kartę zgłoszenia zawodnicy/zespoły automatycznie wyrażają zgodę na bezpłatną
     rejestrację i odtwarzanie materiałów, zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu leży w gestii organizatora.

8.OCENA I NAGRODY

1. Jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę:
    • dobór repertuaru tanecznego i muzycznego;
    • technikę wykonania, charakter tańca;
    • dobór i estetykę kostiumów i rekwizytów;
    • ogólny wyraz artystyczny.
2. Najlepsi wykonawcy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami ufundowanymi   
    przez: Starostwo Powiatowe w Żurominie i Żuromińskie Centrum Kultury.

 9.    INFORMACJI UDZIELA

 1.    Koordynator: Michał Nowakowski,tel: 505025399, e-mail: novaho@gmail.com
Kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty należy dostarczyć korespondencyjnie lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 17.06.2015r..
Regulamin i karta zgłoszeń znajduje się na www.zetceka.republika.pl

                                                                        Do pobrania: karta zgłoszenia


Memoriał im Andrzeja Rutowskiego w brydżu sportowym w Żurominie.


    W ostatni majowy weekend, odbył się już czwarty z kolei Turniej Grand Prix Miast, Powiatów i Gmin 2015 w brydżu sportowym.

    Turniej odbywał się pod patronatem Starosty Żuromińskiego, Pana Jerzego Rzymowskiego i rozegrany został w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie. Jednocześnie był to II Memoriał im. Andrzeja Rutowskiego, zmarłego w 2013 roku Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta.

    Otwarcie zawodów dokonał V-ce Starosta Żuromiński. Pan Ireneusz Rejmus. W swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji turniejów majowych, które odbywają się w Żurominie już od kilkunastu lat. W kilku ciepłych słowach nawiązał do osoby Andrzeja Rutowskiego, wielkiego propagatora gry w brydża. W ceremonii otwarcia uczestniczył również dyrektor ŻCK Pan Piotr Wlizło, opiekun sekcji brydżowej w Żurominie.

    W turnieju brali udział zawodnicy z powiatów ościennych: Płocka, Sierpca, Rypina, Brodnicy, Górzna, Lipna, Skępego, Przasnysza, Działdowa, Ciechanowa.

    Niestety nie było takiego sukcesu jak w roku ubiegłym. Honoru Żuromina broniła para, ojciec i syn, Marian i Roman Kalinowscy, która zajęła 7 miejsce na 34 pary startujące w turnieju.

    Zwyciężyła para z Przasnysza, Jerzy Cichowski i Jan Domański. Drugie miejsce zajęła para z Działdowa – Krzysztof Bartosiewicz i Janusz Marszałkiewicz, trzecie – Marian Rutkowski i Sławomir Grabowski z Ciechanowa.

    Pary z Żuromina zajęły następujące miejsca: 11 – Andrzej Chrzanowski i Tadeusz Wiśniewski, Ubiegłoroczni zwycięscy – Edward Aranowski i Szymon Dutkiewicz zajęli dopiero 17 miejsce.

    Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni nagrodami finansowymi i rzeczowymi, które wręczali Starostowie z Żuromina, Panowie: Jerzy Rzymowski i Ireneusz Rejmus.

    Fundusze na sfinansowanie nagród pochodziły od sponsorów, którym należą się słowa serdecznych podziękowań: Cukierni „Rosario” Pana Kazimierza Zielińskiego, Banku Spółdzielczego w Żurominie, Domex-u Pana Leszka Zmarzłego, Edwarda Aranowskiego – uczestnika turnieju i właściciela Sklepu Ogrodniczego, Paliwexu Pana Domżalskiego z Lutocina, „Złotej Kurki” Pana Zbigniewa Przywitowskiego z Bieżunia, Firmy MARCO POLO z Poniatowa, Fermy Drobiu Pana Mariusza Przywitowskiego z Sadłowa, Hodowcy Trzody Chlewnej z Poniatowa Pana Sławomira Zboińskiego i głównego sponsora turnieju Starostwa Żuromińskiego.

    Pani Teresa Rutowska, żona Andrzeja, ufundowała dla najlepszej pary z Żuromina, piękną nagrodę, dwa kosze wiklinowe z różnego rodzaju słodyczami, w tym wypieki własnej produkcji, jak oświadczyła takie, które lubił jej mąż Andrzej.

                                W ramach ferii zimowych w Żuromińskim Centrum Kultury odbyły się między innymi zajęcia pt. „Zimowe Spotkanie z Survival'em”, które składały się z trzech etapów. Pierwszy i drugi miały miejsce w Żuromińskim Centrum Kultury, gdzie uczestnicy wzięli udział w zawodach strzelania z wiatrówki do kaczek,tu najlepszy okazał się Szymon Szulborski lat 14 z wynikiem 8 trafień.
   Drugi etap to turniej w strzelaniu z dmuchawki gdzie najlepszą zawodniczką okazała się Paulina Pajączkowska lat 14 z wynikiem 114 pkt. Podsumowaniem „Zimowego Spotkania z Survival'em” był wyjazd grupy młodzieży na zajęcia terenowe w lasy Konopaty w gminie Lubowidz. Zapoznali się tam z podstawowymi technikami przetrwania, wzięli udział w marszu na orientacje oraz spróbowali zbudować zimowe schronienie.
    Po rozpaleniu ogniska za pomocą krzesiwa przyszedł czas na odpoczynek, można było się ogrzać, napić gorącej herbaty i upiec kiełbaskę.  
Sekcja brydża sportowego działająca w Żuromińskim Centrum Kultury
 podsumowała roczną punktację piątkowych turniejów w brydżu sportowym za rok 2014r.

Były dyplomy i gratulacje a oto ranking zwycięzców
:1.Dudkiewicz Szymon          169
2.Aranowski Edward            154
3.Kawczyński Jarosław        143
4.Chrzanowski Andrzej        129
5.Kos Ireneusz                      126,5
6.Misiarz Henryk                   123,5
7.Wiśniewski Tadeusz         123
8.Kalinowski Marian             119,5
9.Szczechowicz Zbigniew    119
10.Marcinkowski Zdzisław   103,5
11.Ejnik Adam                       104
12.Sokół Dariusz                      31
13.Ogrodowczyk Marek           20
14.Błażejczyk Bogdan             11
15.Kalinowski Roman                8
16.Izwantowski Hanryk               8


Sekcja brydża sportowego spotyka się w każdy piątek o godz. 17.00 w ŻCK zapraszamy
.
Szkoła Tańca Art Dance ruszyła!!!

zajęcia w poszczególnych grupach w każdy wtorek
od 17:00 do 21:00 tylko w ŻCK, szczegóły u instruktora.